New Zealand
Oligosoma moco
Moko Skink
Tiritiri Matangi
11/17/2005